Your address will show here +12 34 56 78

 

Sindirim Sisteminde Tek Gen
Anomalileri için Genetik Test

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 10
Gen ve Lokus: 

Rapor Tarihi: 20 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün