Uncategorized

Hamilelikte Rutin İncelemeler

Hamilelikte Rutin İncelemeler

Rutin kontrolleri ve testleri aksatmamak, hem anne adayının hem de bebeğinin sağlığı için oldukça önemlidir.

Normal giden hamileliklerde genel incelemeler yapılır. Hamilelik esnasında veya öncesinde herhangi bir hastalığı olmayan, daha önce doğum yapmamış ya da sağlıklı bir ve birden fazla sayıda doğum yapmış, ailesinde herhangi bir hastalığı olmayan, şu anda yaşadığı hamilelikte de bebeği ile veya kendisiyle ilgili herhangi bir problem saptanmamış olan hamileliklere düşük riskli hamilelikler adı verilir. Düşük riskli hamileliklerde, doğum esnasında ve doğum sonrasın da normal dışı bir durum ortaya çıkma olasılığı düşüktür. Bu hamileliklerin baştan sona kadar takibinde genel olarak aynı temel incelemeler ve tetkikler uygulanır. Hamilelik öncesinde var olan veya hamilelikte ortaya çıkan risk faktörlerinde ise ileri inceleme amacı ile rutin tetkiklere ek olarak daha farklı bazı incelemeler de yapılır.

Jinekolojik (Pelvik) muayene

Genellikle ilk antenatal muayene esnasında pelvik muayene yapılır ve hamileliği olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel genital kitleler, enfeksiyon, kanser ve kanser öncesi lezyonlar ortaya çıkarılır. Muayeneye ultrason ve papsmear testi de (Rahimağzı kanseri taraması) eklenerek değerlendirme tamamlanmış olur.

Sistem muayeneleri

Bu muayeneler her zaman yapılmayabilir. Çoğunlukla ilk antenatal muayenede sindirim sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi, lokomotor sistem (Kas ve eklemler), sinir sistemi hakkında şikayet sorgulaması ve gerekli görülürse genel muayene kadın doğum uzmanı tarafından yapılır. İlk muayene de gerekli durumlarda meme muayenesi yapılarak muhtemel bir kitle, doğumsal meme anomalileri ve doğum sonrası emzirmeye engel teşkil edebilecek olan anormal durumlar ortaya çıkarılır ve gerekli önlemler alınır.

Tansiyon ölçümü

Anne adayının sağ kolunda uygun bir manşet boyu kullanılarak yapılan, sakin vaziyetteyken ve oturur durumda elde edilen tansiyon değeride takip kartına işlenir. Tansiyon ölçümü her hamilelik muayenesinde tekrarlanır. Preeklampsi’nin erken tanısında tansiyon değeri en önemli kriterdir.

Kilo ölçümü

Anne adayının kilo ölçümünü sabah evde aç karnına kendi tartısı ile yapması ve muayenede doktoruna bildirmesi daha uygundur.

Karnın büyümesinin değerlendirilmesi

Hamileliğin ikinci yarısının başında uterus tam göbek deliği hizasına gelir ve elle hissedilir. Daha sonra ise mesane boşken yapılan ölçümlerde pubis (çatı) kemiği ile uterusun en üst yüksekliği arasındaki mezura ile ölçülen santimetre birimindeki mesafe az hata payıyla hamilelik haftasını verir. İkiz hamilelik, aşırı şişmanlık, mesanenin aşırı dolu olması, ölçen kişinin tecrübesiz olması gibi faktörler testin yanıltıcı sonuç vermesine neden olabilir. Bu değerlendirme günümüzde doktorların büyük kısmının her antenatal değerlendirmede ultrason yapması nedeniyle terk edilmeye başlanmıştır.