Your address will show here +12 34 56 78

 

Primer İmmün Sistem Yetmezliği Paneli

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 227
Gen ve Lokus: 

Rapor Tarihi: 21 Gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan,

Tükürük (Oragene DNA OG-500 kit)

veya DNA (min. 5 μg)

 

Genoks Testlere Geri Dönün