Your address will show here +12 34 56 78
blog

Alfa talesemi klinik bulgu vermeyen, anne karnında ölüme yolaçan, ağır kansızlık şeklinde çok değişken bulgularla seyreden, kalıtsal birkan hastalığıdır. Dünya nüfusunun %20’sinden fazlasının alfa talesemitaşıyıcısı olduğu düşünülmektedir. Alfa taleseminin ağır formlarına sahip 15.000 bebeğin, her yıl dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Hastalığın Akdenizülkeleri, Güneydoğu Asya, Afrika, Ortadoğu, Güney Çin ve Hindistan’da görülmesıklığı yüksek olsa da son zamanlarda Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika veAvustralya’da görülme sıklığı artmaktadır. Vücudumuzdaki dokulara oksijen, eritrositlerin içerisindekihemoglobinler tarafından taşınır. Hemoglobin içerisinde yer alan globinzincirleri önemli rol oynamaktadır ve yapımları çeşitli genler tarafındanyönetilir. Bir  eritrositin yaşam süresi120 g...

Continue Reading
blog

Çocukluk Çağı Kanserleri – LenfomaÇocukluk çağında en sık görülen 3. kanser türüdür. Çoğunlukla lenf bezlerinde tutulmalar görülse de lenf bezleri dışında da tutulmalar görülebilir, bunlar ekstra-nodal lenfoma olarak adlandırılır. Lenfomayı genel olarak Hodgkin ve non-Hodgkin olmak üzere iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Hodgkin lenfoma, çocukluk çağı lenfomalarının %40’ını ve tüm çocukluk çağı kanserlerinin %6’sını oluşturur. Hodgkin lenfoma görülme sıklığı yaşla beraber artmaktadır. Hodgkin lenfoma 5 yaş altında nadir görülür, ergenlik (15-19 yaş) ve 55 yaş üzeri en sık görülen dönemlerdir. Erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha sık görülür.Hodgkin lenfoması olanSEE DETAILS <span class="...

Continue Reading
blog

Çocukluk Çağı Kanserleri0-17 yaş arasında görülen kanser türleri, çocukluk çağı kanserleri olarak adlandırılır. Çocukluk Çağında Görülen Kanserler Nelerdir?En  sık görülen çocukluk çağı kanser türleri aşağıda sıralanmıştır:Lösemi (İlgili blog yazımız için tıklayınız)Lenfoma (İlgili blog yazımız için tıklayınız)Kemik tümörü (İlgili blog yazımız için tıklayınız)Böbrek tümörüBeyin tümörüNöroblastomSarkomGerm hücreli tümörRetinoblastomKaraciğer tümörü Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi başarı oranı ortalama %70’dir. Yetişkinlerde tümör görülme oranı, çocuklara göre yaklaşık 100 kat daha fazla olup bazı kanser türleri (meme, akciğer gibi) çocuklarda görülmez. Çocukluk Çağı Kanserlerinin Nedeni Nedir?Çocukluk kanserin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber aileden kalıtsal olarak alınan ge...

Continue Reading
blog

Lösemi Nedir?Halk arasında kan kanseri adıyla bilinen lösemi, diğer kanser türlerinde olduğu gibi hücrelerin kontrolsüz artışıyla meydana gelir. Kemik iliğinde başlar ve aşırı çoğalan hücreler akyuvarlardır. Kemik iliğinde çoğalan bu hücreler kan dolaşımı ile tüm vücuda yayılabilir. Bu nedenle de erken teşhis çok önemlidir. Lösemi, tedavi edilmezse ilerleme gösteren kötü huylu kanser türlerinden biridir.Olgunlaşmış akyuvarların neden olduğu lösemi, kronik ve ağır seyirli iken olgunlaşmamış akyuvarların neden olduğu lösemi akut ve hızlı gelişir. Burada teşhisin doğru ve hızlı bir şekilde konulup tedaviye başlanması, tedavi başarı oranı için önemlidir.Akut lösemi görülme oranıSEE DETAILS <span ...

Continue Reading
blog

Kanser Görülme Riski Nedir? Dünyada yaklaşık her sekiz kadından birine (%11) hayatı boyunca meme kanseri, her 50 kadından birine yumurtalık kanseri (%1.4) tanısı konulmaktadır. Her iki kanser türü de erken evrede tespit edildiğinde tedavi şansı çok yüksektir. Meme kanserinde erken tanı tedavi başarısını %98′ e kadar çıkarmaktadır. Tüm kadınların 20 yaşından itibaren düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmaları ve 40 yaşından itibaren kanser taramalarını düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir.Ailesel riskleri ve kalıtsal yatkınlıkları bulunan kadınlarda taramalar 25 yaşlarından itibaren başlamalıdır. Ülkemizde meme kanserlerinin %40′ ı 50 yaşın altındadır. Kanserlerin önemliSEE DETAI...

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 2 of 15NEXT POSTS