Your address will show here +12 34 56 78
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;  

 

• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

• Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,

• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek,

• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

• Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak için, 

 

gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız; 

 

• Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek,

• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,

• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak,

• Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak

• Politikamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,

• Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,

• Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak,

• Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,

• Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,

• Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak  etkin karar verme mekanizmasını sağlamak,

• Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.