blog

Çocukluk Çağı Kanserleri – Kemik Tümörü

Kemik Tümörü Nedir?

Kemik hücrelerinde başlayıp çoğunlukla kol ve bacaklarda görülen kanser türüdür. En çok grülen kemik kanseri türü osteosarkom olarak adlandırılır, kemik kanseri türleri çoğunlukla iyi huyludurlar.

Kemik Tümörü Belirtileri Nelerdir?
En sık görülen belirti sıradan bir şekilde başlayan ancak uzun süre geçmeyen ağrılardır. Kaburga ve kaval kemiği gibi cilde yakın kemiklerde şişlikler de görülebilir. Bazı durumlarda ise kendi kendine kırılan kemikler tümör göstergesidir. Bunlarla beraber aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda uzman doktora başvurulması önerilir:
• Ağrı kesicilerle geçmeyen eklem/kemik ağrıları,
• Giderek şiddetlenen uzun süreli ağrılar,
• Ağrı hissedilen bölgede şişlik/kızarıklık/hassasiyet,
• Kemik ağrılarına iştahsızlık, halsizlik, ateş gibi durumlar eşlik ediyorsa.

Kemik Tümörü Türleri Nelerdir?

Kemik kanseri düşük, orta, yüksek dereceli olmak üzere genel olarak 3’e ayrılır. Yüksek dereceli kemik kanserinin yayılma hızı daha fazladır, metastazlar görülebilir. Tedavinin seyri için kanser türünün doğru teşhisi önemlidir.

Kemik Tümörü Risk Faktörleri Nelerdir?

Kemik tümörleri çok sık rastlanılan kanserler olmamakla beraber, gençlik çağında rastalnılan kemik tümörünün nedeni de tam olarak bilinmemektedir. Risk faktörü olarak şunlar sıralanabilir:
• Erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır.
• Daha hızlı kemik gelişimine bağlı olarak, daha uzun boylularda daha sık görülür.
• Genetik bazı hastalıklar.

Kemik Tümörü Tanısı Nasıl Konulur?

Çocukluk çağında uzun süre geçmeyen kemik ağrılarında çekilen röntgen tanı konması için çoğunlukla yeterli olmaktadır. Tümörün bulunduğu yer hem teşhis hem de tedavi için önemlidir. Röntgenin yeterli olmadığı durumlarda PET, bilgisayarlı tomografi, MRI gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. Kemik sintigrafi yöntemi ise metastaz olup olmadığı tespiti için kullanılır.

Kemik Tümörü Teavisi Nasıl Yapılr?

Tıp alanındaki gelişmelerle beraber uzuv kayıpları oldukça düşürülmüştür. Özellikle çocukluk çağındaki kanserlerde, büyüme plakları sağlıklı kemiklerle onarılarak ilerleyen dönem için sıkıntısız bir tedavi sunmaktadır. Tedavi yöntemleri tümörün türü, yerleşimi, hastanın yaşı gibi faktörlerle değerlendirilir.