blog

Çocukluk Çağı Kanserleri – Lenfoma

Çocukluk Çağı Kanserleri – Lenfoma

Çocukluk çağında en sık görülen 3. kanser türüdür. Çoğunlukla lenf bezlerinde tutulmalar görülse de lenf bezleri dışında da tutulmalar görülebilir, bunlar ekstra-nodal lenfoma olarak adlandırılır. Lenfomayı genel olarak Hodgkin ve non-Hodgkin olmak üzere iki ana bölüme ayırmak mümkündür.

Hodgkin lenfoma, çocukluk çağı lenfomalarının %40’ını ve tüm çocukluk çağı kanserlerinin %6’sını oluşturur. Hodgkin lenfoma görülme sıklığı yaşla beraber artmaktadır. Hodgkin lenfoma 5 yaş altında nadir görülür, ergenlik (15-19 yaş) ve 55 yaş üzeri en sık görülen dönemlerdir. Erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha sık görülür.

Hodgkin lenfoması olan hastalar boyun ya da supraklavikuler yerleşimli kauçuk kıvamında, ağrısız ve boyut olarak büyümüş lenf düğümleri ile başvururlar. Hastaların %80’inde bu duruma rastlanılır. Koltuk altı ve kasıklarda tutulumlar da görülebilir. İlk muayene fiziksel olarak yapılır, lenf düğümlerinde bir sorun fark edilirse tam kan sayımı, periferik yayma, kemikiliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılması gereken temel incelemelerdir.

Non-Hodgkin lenfoma, çocukluk çağı lenfomalarının %60’ını ve tüm çocukluk çağı kanserleri içerisinde en sık görülen 4. kanser türüdür. Çoğunlukla hızlı büyüyen tümörler olup 60 alt türü mevcuttur. Hastalık gelişiminde bazı DNA ve RNA virüsleri etkilidir, en sık rastlanılan Epstein-Barr virüsüdür.

Tedavi Yöntemleri
Lenfoma tedavisinde genel tedavi yöntemi kemoterapidir. Tedavi için cerrahi müdahale ilk aşamada tercih edilen bir yöntem değildir. Özellikle Hodgkin lenfoma tedavisinde oldukça yüksek bir tedavi başarısı vardır.

Kaynak