blog

Çocukluk Çağı Kanserleri

Çocukluk Çağı Kanserleri
0-17 yaş arasında görülen kanser türleri, çocukluk çağı kanserleri olarak adlandırılır.
 
Çocukluk Çağında Görülen Kanserler Nelerdir?
En  sık görülen çocukluk çağı kanser türleri aşağıda sıralanmıştır:
 • Lösemi (İlgili blog yazımız için tıklayınız)
 • Lenfoma (İlgili blog yazımız için tıklayınız)
 • Kemik tümörü (İlgili blog yazımız için tıklayınız)
 • Böbrek tümörü
 • Beyin tümörü
 • Nöroblastom
 • Sarkom
 • Germ hücreli tümör
 • Retinoblastom
 • Karaciğer tümörü
 
Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi başarı oranı ortalama %70’dir. Yetişkinlerde tümör görülme oranı, çocuklara göre yaklaşık 100 kat daha fazla olup bazı kanser türleri (meme, akciğer gibi) çocuklarda görülmez.
 
Çocukluk Çağı Kanserlerinin Nedeni Nedir?
Çocukluk kanserin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber aileden kalıtsal olarak alınan genetik miras ile birlikte çocukların bulunduğu ortamda sigara tüketimi, dengesiz beslenme, bazı virütik hastalıklar, kimyasallara maruz kalma gibi çevresel etmenlerin de etkili olduğu düşünülmektedir.
Her yıl Türkiye’de yaklaşık 3.000 çocuğa kanser teşhisi konulmaktadır. En çok görülen tür ise lösemidir. Lösemiyi lenf kanseri takip etmektedir.
 
Çocukluk Çağı Kanserlerinin Belirtileri Nelerdir?
Kanserin genel bir belirtisi olmamakla beraber, her kanser türünün kendine özgü belirtileri de olabilir. Çoğunlukla iştahsızlık, kilo kaybı, beslenme bozukluğu veya ateş gibi genel belirtiler olarak sıralanabilir. Lösemi dışında genellikle vücutta şişlikler görülebilir. Özellikle 2 cm’den daha büyük lenf şişliklerinin nedeni mutlaka araştırılmalıdır.
 
TANI YÖNTEMLERİ
 • Kan testleri
 • Ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans
 • PET/BT
 • Biyopsi
 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 • Ameliyat
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Kök hücre nakli