Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
21 Gen Kalıtsal Meme ve Yumurtalık Kanser Paneli:

Açıklama: 21 gen tarama paneli BRCA1, BRCA2 ve 19 diğer meme / yumurtalık kanseri ile ilişkili gen mutasyonlarını taramaktadır. Bir mutasyon tespit edilmesi durumunda, Meme/Yumurtalık Kanser paneli raporunda; mutasyonun nerede olduğu,ne tür bir mutasyon bulunduğu, mutasyonun heterozigot veya homozigot olma durumunu, mutasyonun ayrıntılı yorumu ve risk değerlendirmesi bulunacaktır.Kalıtsal meme / yumurtalık kanseri tarama paneli kanserin başlamasını önleyebilen, geciktirebilen veya daha erken ve daha tedavi edilebilir bir aşamada tespit edebilen kişiye özgü sağlık yönetimi planlarının geliştirilmesini sağlar.

 

Genler: BRCA1,BRCA2,CHEK2, PALB2,BRIP1,TP53, PTEN,STK11,CDH1, ATM,BARD1,MLH1, MRE11,MSH2,MSH6, MUTYH,NBN,PMS1, PMS2, RAD50,RAD51C

 

Numune: Kan, DNA veya tükürük şeklinde gönderilebilir.

 

Raporlama Süresi: 4- 6 haftada sonuç raporu verilmektedir.

  • Text Hover
Akciğer Kanseri Tarama Paneli

Açıklama: Akciğer Kanseri Tarama Paneli, akciğer kanseri ile ilgili 11 genin 105 hot spot bölgesini taramak için dizayn edilmiştir. Bu panel ile hastalığın moleküler profili hakkında daha kapsamlı bilgi edinilirken aynı zamanda önerilen hedef ilaçlar (FDA onaylı) sayesinde tedavi sürecinin yönetimi bakımından farklı bir bakış açısı edinilmiş olmaktadır.

 

Genler: EGFR, KRAS, ERBB2(HER2), BRAF, DDR2, ALK, ROS1, MET, PIK3CA, RET, NRAS

 

Numune: Kan, taze doku, DNA veya Formaline sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) doku şeklinde gönderilebilir. 

 

Raporlama Süresi: Örnek türüne göre sonuç raporu süresi değişmemekle birlikte yaklaşık 4-6 haftada sonuç raporu verilmektedir.

  • Text Hover
Kapsamlı Kalıtsal Kanser Tarama Paneli

Açıklama: Tüm kanserlerin yaklaşık % 5 ila% 10’u doğrudan kalıtsal gen kusurlarından kaynaklanır. Genoks kalıtsal kanser tarama paneli ile 49 gen (779 ekzon bölgesi) üzerinden 17 farklı kalıtsal kanser tipi için risk tanımlaması yapılmakta ve %99.9 doğrulukta sonuç verilmektedir. Genoks kalıtsal kanser paneli, hastaların mevcut tıbbi durumlarına çözüm sağlamak ve durumlarını optimize etmek için yardım sağlayabilir.


Bu panelin içerdiği kanser tipleri şu şekildedir: Meme kanseri, Yumurtalık kanseri, kolorektal, Mide kanseri, Renal Kanser, Prostat kanseri, Çoklu Nörofibromatoz, Tiroid Kanseri, Paratiroid Kanseri, Çoklu Nörofibromatoz, Feokromositoma, Ailesel Paraganglioma, Retinoblastom, Melenoma, Multiple Osteokondromlar Tip I, Tip II, Pankreas kanseri, Endometriyal kanser.

 

Genler: Sorunuz

 

Numune: Kan, DNA veya tükürük şeklinde gönderilebilir.

 

Raporlama Süresi: Örnek türüne göre süre değişmemekle birlikte yaklaşık 4-6 haftada sonuç raporu verilmektedir.

  • Text Hover
Doku/Likit Biyopsi (ctDNA) Kanser Tarama Paneli (206 gen)
(Hücrede serbest dolaşan Tümör DNA'sının tespitine dayalı kanser genomik testi)

Açıklama: Çeşitli kanser türleri ile ilişkisi belirlenmiş 206 gen için kapsamlı tarama panelidir. Tarama sonucu elde edilen detaylı bilgi sayesinde raporlamada 54’ü FDA onaylı toplam 92 farklı ilaç, ihtiyaca göre önerilmektedir.

 

Genler: Sorunuz

 

Numune: Kan, taze doku ve Formaline sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) doku şeklinde gönderilmelidir.

 

Raporlama Süresi: Örnek türüne göre süre değişmemekle birlikte yaklaşık 4-6 haftada sonuç raporu verilmektedir.