Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

NEW YORK (GenomeWeb) – BGI Genomics ve Genoks Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Çin’deki Uluslararası Genom Konferansı’nda bugün işbirliklerinin kapsamını genişlettiklerini açıkladılar. Güncellenmiş işbirliği, BGI Genomics’in genetik test pazarını genişletmek için Genoks’a teknik ve stratejik destek vermesinin yanı sıra, genel araştırma ve ilaç geliştirme için yeni nesil dizileme (NGS) hizmetleri ile ilgili iki firma arasındaki işbirliğini içeriyor. Yeni anlaşma, 2013 yılından bu yana devam eden anlaşmanın ve non-invaziv prenatal test alanında ki ortaklığın genişletilmesi üzerine imzalandı. Genoks, 2013’ten beri BGI Genomics ile NIFTY test başta olmak üzere birçok genetik testlerin Türkiye tek distribütörüdür.

Bu yılın başlarında sermayesini 80.6 milyon $ arttıran BGI Genomics, klinik genomik faaliyetlerini küresel pazarda genişlettiğini ve yerel ortakların testlerini sunması için yeni bir stratejilerle destek vereceğini belirtti.

BGI Genomics’in Küresel Pazarlama Müdürü Matt Poulter, “Geniş genetik testler portföyümüz, uzun yıllara dayanan uzmanlık ve patentli dizileme platformlarımız, BGI’ı yerel genomik ortaklarımızın farklı iş ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz bir konumda tutuyor” dedi. “Genoks ile beş yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz ve Türk pazarının klinik genom alanındaki ve araştırmalarındaki önemli potansiyelinden yararlanmak için bu ortaklığı genişletmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.