Your address will show here +12 34 56 78
HEMATOLOJİ

Anemi Paneli


Pıhtılaşma Bozukluğu Paneli

Bloom Sendromu Paneli

Bloom Sendromu

Kemik İliği Yetmezliği Sendromu Paneli

Kemik İliği Yetmezliği Sendromları

Koagülasyon Faktörü Eksikliği Paneli

Kapsamlı Hemotoloji Paneli

Nötropeni

Konjenital Nötropeni Paneli

ELANE-İlgili Nötropeni

Hemofagositik Lenfohistiositozis Paneli

Kalıtsal Lösemi Paneli

Platelet Fonksiyon Anomalisi Paneli

Kırmızı Kan Hücresi Membran Anomalisi Paneli

Trombositopeni Paneli

Fanconi Anemisi

Diamond-Blackfan Anemisi

X’e Bağlı Sideroblastik Anemi

Konjenital Megakaryositik Trombositopeni

Konjenital Megakaryositik Trombositopeni

Hemofili A (Alfa Talasemi)

X’e Bağlı Entellektüel Alfa Talasemi

Alfa Talasemi

Ailesel Akdeniz Anemisi

Hemofili

Lenfödem Distikiazis Sendromu

Diskeratoz Konjenita

Hermansky-Pudlak Sendromu

Hermansky-Pudlak Sendromu Paneli

Faktör II

Faktör II

Faktör V Leiden Mutasyonu

Faktör V Leiden Mutasyonu

FV Pıhtılaşma Faktörü

FXIII Eksikliği

Faktör V Leiden Mutasyonu Aşırı Pıhtılaşma

Venöz Trombozis

Trombozis Riski Paneli

Trombofili Paneli

Trombofili Paneli

Kanama Bozukluğu

Shwachman-Diamond Sendromu

Hemofili B (Beta Talasemi)

Beta Talasemi

Orak Hücre Hastalığı

Beta Talasemi

Ailesel Akdeniz Anemisi

Orak Hücre Hastalığı

Orak Hücre Hastalığı

GATA1- İlgili X’e Bağlı Sitopeni

GATA2 Eksikliği

WAS- İlgili Anomaliler (Wiskott-Aldrich Sendromu, X’e Bağlı Trombositopeni, X’e Bağlı Konjenital Nötropeni)

Kalıtsal Hemokromatozis

Kalıtsal Hemokromatozis Paneli

Kalıtsal Hemokromatozis

Hemokromatozis

Kalıtsal Trombofili

Antitrombin III Eksikliği

Protein C Eksikliği

Protein S Eksikliği

Trombositemi

Philedelphia Hastalığı

Konjenital Afibrinojemi

MTHFR Polimorfizm

Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 Eksikliği

 

Anemi Paneli

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 69
Gen ve Lokus: 

Rapor Tarihi: 21 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Tükürük (Oragene DNA OG-500 kit)
veya DNA (min. 5 μg)

 

Genoks Testlere Geri Dönün