Your address will show here +12 34 56 78

 

Ağır Kombine İmmün Yetmezliği Paneli

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 19
Gen ve Lokus: ADA AK2 CD247 CD3D CD3E DCLRE1C IL2RGIL7R 

JAK3 LIG4 NHEJ1 PNP PTPRC RAC2RAG1 RAG2 RMRP ZAP70

CHD7

Rapor Tarihi: 3 Hafta
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Kordon Kanı (Doğum esnasında alınan) veya Tükürük (Oragene DNA OG-500 kit

 

Genoks Testlere Geri Dönün