ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Nedir?

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. Bu sistemi standardize eden bir dizi şartların belirlenmiş olduğu standart ise ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı olarak adlandırılır. Çevre kirliliğine karşı duyarlı olan ülkelerin 1993 yılımda bir araya gelerek oluşturdukları Rio zirvesini takiben ISO tarafından 1996 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı, mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde atıkların azaltılmasını, çevrenin korunmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak olan ISO 14001 sertifikasına verilen önem sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ticaret bakımından gittikçe artmaktadır. ISO 14001, bir ürün standardı değil, bir hizmet (yönetim) standardıdır.

Diğer Kalite Belgeleri