Kanser Türleri ve Sınıflandırması

Kanser, farklı hücre tiplerinden kaynaklanabilen birçok farklı türde olabilir. Kanser türleri, etkiledikleri dokulara ve organlara göre sınıflandırılır. İşte yaygın kanser türlerinin bazıları ve genel sınıflandırmaları:

  • Karsinom: Karsinomlar, vücuttaki epitelyal hücrelerden köken alan kanserlerdir. Epitelyal hücreler, vücut yüzeyini (cilt) ve iç organların iç yüzeylerini kaplayan hücrelerdir. En yaygın kanser türüdür. Örnekler arasında meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri bulunur.
  • Sarkanom: Sarkomlar, bağ dokusu, kas dokusu, kemik, kıkırdak veya yağ dokusu gibi destekleyici dokulardan kaynaklanan kanserlerdir. Sarkomlar, genellikle kemiklerde, kaslarda veya yumuşak dokularda (örneğin, bağ dokusu) ortaya çıkar. Örnekler arasında osteosarkom, rabdomiyosarkom ve liposarkom bulunur.
  • Lenfoma: Lenfoma, lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerdir. Lenfoma, lenf bezleri, lenf nodülleri, dalak, kemik iliği ve diğer lenfoid dokular gibi lenf sistemi içinde görülebilir. Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma olmak üzere iki ana alt tipi vardır.
  • Lösemi: Lösemi, kan ve kemik iliği kaynaklı kanserlerdir. Lösemide, anormal beyaz kan hücreleri (lösemik hücreler) üretilir ve normal kan hücreleri üretimi bozulur. Akut lösemi ve kronik lösemi olmak üzere iki ana alt tipi vardır.
    Kötü Huylu Beyin Tümörleri: Beyindeki hücrelerden kaynaklanan kanserlerdir. Kötü huylu beyin tümörleri, gliomlar, meningiyomlar, medulloblastomlar gibi çeşitli alt tiplere sahip olabilir.
  • Meme Kanseri: Meme dokusundan kaynaklanan kanserdir. Meme kanseri, kadınlarda ve nadiren erkeklerde görülür. Farklı tipleri ve evreleri vardır.