blog

Kanser ve Kanser Paneli Nedir?

Kanser Görülme Riski Nedir?

Dünyada yaklaşık her sekiz kadından birine (%11) hayatı boyunca meme kanseri, her 50 kadından birine yumurtalık kanseri (%1.4) tanısı konulmaktadır. Her iki kanser türü de erken evrede tespit edildiğinde tedavi şansı çok yüksektir. Meme kanserinde erken tanı tedavi başarısını %98′ e kadar çıkarmaktadır. Tüm kadınların 20 yaşından itibaren düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmaları ve 40 yaşından itibaren kanser taramalarını düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir.Ailesel riskleri ve kalıtsal yatkınlıkları bulunan kadınlarda taramalar 25 yaşlarından itibaren başlamalıdır. Ülkemizde meme kanserlerinin %40′ ı 50 yaşın altındadır. Kanserlerin önemli bir kısmı çok ilerlemiş evrede (Evre III ya da IV) tanı almaktadır, bu da başarılı tedavi şansını oldukça düşürmektedir.

Genetik Mutasyonlar Riski Arttırır Mı?

Kadın ve erkeklerde görülen kanserlerin %10-15′ i kalıtsal genetik değişikliklere bağlıdır. Genetik nedenlerle meme kanserinin görüldüğü ailelerde benzer şekilde yumurtalık, prostat, kalınbağırsak kanserlerinde de artış görülebilir. Genetik yatkınlık taşıyan kadınlar mamograf taramalarından kaynaklanan radyasyona karşı daha hassastır, dolayısıyla yapılacak tetkiklerin bu bilgi ışığında düzenlenmesi gereklidir. BRCA1 mutasyonu bulunması, 80 yaşına kadar bir kadının meme kanseri olma riskini %87’ye, yumurtalık kanseri olma riskini %54’e kadar kadar arttırabilir.

Kalıtsal Yatkınlık

Her insanda, yaşlanmayla beraber vücutta biriken mutasyonlar, kanser riskini arttırır. Bu durum, özellikle kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde 80’ li yaşlara  kadar kanser eğilimini önemli oranda arttırmaktadır. Kalıtsal yatkınlığın varlığı rahim, prostat, pankreas, mide gibi organlarda kanser görülme riskini önemli ölçüde arttırmaktadır. Kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde kanser daha erken yaşlarda görülür, ayrıca çift taraflı veya birden fazla kanser türü ortaya çıkabilir.

Klinik Faydaları Nelerdir?

Kansere yatkınlık genlerinin taşındığı ailelerde birden fazla bireyde aynı veya farklı kanser türü ortaya çıkabilir. Kansere yatkınlık geni taşıyıcısı olduğu belirlenen hastalarda kanser oluşumunu önleyici tıbbi tedbirlerin alınmasını sağlar, İlgili kanser risklerine yönelik düzenli takip ve erken müdahale imkanı verir, Ailede bulunan yatkınlık genlerini taşımadığı belirlenen bireyler, gereksiz takip ve müdahalelerden korunur, Yatkınlık genlerine göre kişiye özgü tedaviler planlanabilir.

Testler Şu Kişiler İçin Uygundur

  • 50 yaşından önce meme kanseri tanısı alan hastalar
  • Herhangi bir yaşta yumurtalık kanseri olan hastalar
  • Birden fazla meme veya yumurtalık kanseri gelişen hastalar
  • Kalıtsal kanser sendromu(*) öyküsü olan hastalar
  • Kalıtsal kanser riskleri yüksek bölgelerden gelen kişiler
  • Ailede genetik olabileceği düşünülen meme, yumurtalık, pankreas, kalınbağırsak kanseri olan hastalar
  • Erkeklerde meme kanseri
Bunlara ek olarak: Ailesinde kalıtsal kanser hastalığı bulunduğu bilinen ve kendi genetik risklerini öğrenmek isteyen sağlıklı bireyler   Ayrıntılı bilgi için bize ulaşınız.