Your address will show here +12 34 56 78
KARDİYOLOJİ

Kalıtsal Aritmi için Genetik Test


Kalıtsal Aritmi Test Paketi

Aritmi Paneli

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopati Paneli

Aritmojenik Kardiyomiyopati Paneli

Aritmi ve Kardiyomiyopati Kapsamlı Paneli

Kapsamlı Aritmi Paneli

Kapsamlı Kardiyomiyopati Paneli

Uzun QT Sendromu

Uzun QT Sendromu

Uzun QT Sendromu Paneli

Uzun QT Sendromu

Brugada Sendromu

Brugada Sendromu

Brugada Sendromu

Brugada Sendromu

Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi Paneli

Ailesel Hiperkolesterolemi

Ailesel Hiperkolesterolemi

Ailesel Torasik Aort Anevrizması – Diseksiyon ve İlgili Sendromlar

Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi

Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi Paneli

Hasta Sinüs Sendromu

WPW Sendromu

Kısa QT Sendromu

Kısa QT Sendromu Paneli

Kısa QT Sendromu

Kardiyomiyopati ve İskelet Kas Hastalığı Paneli

Core Kardiyomiyopati Paneli

Dilate Kardiyopati

Dilate Kardiyomiyopati

Dilate Kardiyomiyopati

Dilate Kardiyomiyopati Paneli

Kardiyak İleti Defekti ile Dilate Kardiyomiyopati Paneli

Kardiyak İleti Hastalığı

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik Kardiyomiyopati Paneli

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopati

Sol Venrikül Non-Compaction/LVNC

Sol Venrikül Non-Compaction

Restriktif Kardiyomiyopati

Aort Paneli

Kapsamlı Aortopati Paneli

Kalp Paneli

Hiperlipidemi Paneli

Hiperlipidemi

Marfan Paneli

Noonan Paneli

Noonan Sendromu

Noonan Sendromu

Noonan Sendromu

Multipl Lentijin ile Noonan Sendromu

Statin Kaynaklı Miyopati

Venöz Trombozlar

Pan Kardiomiyopati Paneli

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Paneli

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Paneli

Marfan Sendromu

Marfan Sendromu

Transtiretin Amiloidoz Testi

Kalıtsal Hemokromatozis

Kalıtsal Hemokromatozis Paneli

Kalıtsal Hemokromatozis

Hemokromatozis

Kapsamlı RASopathies Paneli

Kapiller Malformasyonlar-Arteriyovenöz Malformasyon Sendromu

Kapiller Malformasyonlar-Arteriyovenöz Malformasyon

Loeys-Dietz Sendromu Paneli

Kalıtsal Hemorajik Telanjiyektazi

Konjenital Kalp Hastalığı Paneli (Ciliopathies dahil değil)

Konjenital Kalp Hastalığı Paneli (Ciliopathies dahil)

Kardiyo-fasiyo-kutanöz Sendromları

CHARGE Sendromu

Costello Sendromu

Costello Sendromu

Holt-Oram Sendromu

Okülo-Fasiyo-Kardiyo-Dental Sendromu

Sotos Sendromu

Sotos Sendromu

Alagille Sendromu

Alagille Sendromu

Kardiyovasküler Risk Paneli

Kardiyovasküler Hastalıklar

Kardiyovasküler Risk Paneli

Koroner Kalp Hastalığı 6

Koroner Arter Paneli

Koroner Spazm

Koroner Spazm

Koroner Spazm

 

Kalıtsal Aritmi için Genetik Test

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 65
Gen ve Lokus: 

Rapor Tarihi: 35 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün