Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Likid Biyopsi

Likid Biopsi, kanser hücrelerinin parçalanması ya da metastası sırasında kana karışan tümör DNA'sının tespitine dayalı, sadece 1 tüp kan örneğinin tahlili ile sonuç verebilen ve sonucunda kişileştirilmiş tedavi seçenekleri sunabilen oldukça gelişmiş bir test yöntemidir.

Neden Likit Biyopsi?

Kişiselleştirilebilir


Kişiselleştirilebilir tedavi, hasta uymunu arttıran en önemli faktörlerden biridir.

Rekabetçi Fiyat


Fiyat/Sonuç orantısı göz önüne alındığında hasta için avantaj sağlar.

Hızlı ve Güvenilir


Sonuçlar kısa sürede elde edilerek, tedavi için zaman kazandırır.

Kapsamlı


Birçok kanser türü için uygulanabilir olduğundan kapsamlı sonuç verir.

Ne Zaman Likit Biyopsi?

 

Geleneksel Biyopsi
Yetersizse

 

Tedavi Sonrası
Nüks Varsa

 

Tedaviye Yanıt
Alınamıyorsa

 

Geleneksel Biyopsi Tekrarlanmak İstenmiyorsa

 

Kişiselleştirilmiş tedavi sunan paneller:

FARMAKOGENETİK / KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İLAÇ TEDAVİSİ 
Akciğer Kanseri Tarama Paneli
Açıklama:  Akciğer Kanseri Tarama Paneli, akciğer kanseri ile ilgili 11 genin 105 hot spot bölgesini taramak için dizayn edilmiştir. Bu panel ile hastalığın moleküler profili hakkında daha kapsamlı bilgi edinilirken aynı zamanda önerilen hedef ilaçlar  (FDA onaylı) sayesinde tedavi sürecinin yönetimi bakımından farklı bir bakış açısı edinilmiş olmaktadır. 
Genler: EGFR, KRAS, ERBB2(HER2), BRAF, DDR2, ALK, ROS1, MET, PIK3CA, RET, NRAS
Numune: Kan, taze doku, DNA veya Formaline sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) doku şeklinde gönderilebilir.
Raporlama Süresi: Örnek türüne göre sonuç raporu süresi değişmekle birlikte yaklaşık 4-6 haftada sonuç raporu verilmektedir. 
 
Doku/Likit Biyopsi (ctDNA) Kanser Tarama Paneli (206 gen)(Hücrede serbest dolaşan Tümör DNA’sının tespitine dayalı kanser genomik testi)
Açıklama: Çeşitli kanser türleri ile ilişkisi belirlenmiş 206 gen için kapsamlı tarama panelidir. Tarama sonucu elde edilen detaylı bilgi sayesinde raporlamada 54’ü FDA onaylı toplam 92 farklı ilaç, ihtiyaca göre önerilmektedir.
Genler: Sorunuz
Numune: Kan, taze doku ve Formaline sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) doku şeklinde gönderilmelidir.
Raporlama Süresi: Örnek türüne göre sonuç raporu süresi değişmekle birlikte yaklaşık 4-6 haftada sonuç raporu verilmektedir. 
 
Kapsamlı Doku/Likit Biyopsi (ctDNA) Kanser Tarama Paneli (508 gen)(Hücrede serbest dolaşan Tümör DNA’sının tespitine dayalı kanser genomik testi)
Açıklama: Çeşitli kanser türleri ile ilişkisi belirlenmiş 508 ekzon için kapsamlı tarama panelidir. Tarama sonucu elde edilen detaylı bilgi sayesinde raporlamada FDA onaylı 100 farklı ilaç, ihtiyaca göre önerilmektedir.
Genler: Sorunuz
Numune: Kan, taze doku ve Formaline sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) doku şeklinde gönderilmelidir.
Raporlama Süresi: Örnek türüne göre sonuç raporu süresi değişmekle birlikte yaklaşık 4-6 haftada sonuç raporu verilmektedir.