Your address will show here +12 34 56 78
NEFROLOJİ

Kollojen 4- İlgili Nefropatiler (Alport Sendromu ve Bazal Membran Nefropati)


Alport Sendromu Paneli

Alport Sendromu

Bardet-Biedl Sendromu

Bardet-Biedl Sendromu Paneli

Bardet-Biedl Sendromu Paneli

Bartter Sendromu,Tip 4A

Bartter Sendromu Paneli

Brakio-Oto-Renal (BOR) Sendromu Paneli

Brakiootorenal Spektrum Anomalileri

Ciliopathy Panel

Duyusal Ciliopathie Paneli

Polikistik Böbrek Hastalığı Paneli

Polikistik Böbrek Hastalığı Paneli

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı

Polikistik Böbrek Hastalığı, AD

Polikistik Böbrek Hastalığı, AR

Sistinozis ( Nefropatik Sistinozis, Orta Derece Sistinozis, Non-Nefropatik Sistinozis )

Kistik Böbrek Hastalığı Paneli

Diabetes insipidus Paneli

Alkaptonüri

Hemolitik Üremik Sendromu

Fokal Segmental Glomerülosklerozis Tip 1,2,3,5

Hipomagnezemi Paneli

Hipomagnezemi Rikets Paneli

Joubert Sendromu Paneli

Meckel Sendromu Paneli

Joubert and Meckel-Gruber Sendromları Paneli

Monogenik Obezite Paneli

Nefronoftizis Paneli

Nefronoftizis Paneli

Nefronoftizis Sendromu Paneli

Primer Siliyer Diskinezi Paneli

Primer Siliyer Diskinezi Paneli

CFTR-İlgili Anomaliler (Kistik Fibröz ve Sperm Kanalının Konjenital Yokluğu)

Kistik Fibrozis

Kistik Fibrozis

Kistik Fibrozis

Kistik Fibrozis

Kistik Fibrozis

Kistik Fibrozis

Priöer Hiperokzalüri Paneli

Psödohipoaldosteronizm Panel

Renal Malformasyon Paneli

Renal Tubüler Asidoz Paneli

Senior-Loken Sendromu

Senior-Loken Sendromu Paneli

Senior-Loken Sendromu Paneli

Duane-Radial Ray Sendromu


 

Kollojen 4- İlgili Nefropatiler
(Alport Sendromu ve Bazal Membran Nefropati)

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 3
Gen ve Lokus: COL4A3,COL4A4,COL4A5

Rapor Tarihi: 25 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün