Your address will show here +12 34 56 78
NÖROLOJİ


Kapsamlı Nöromusküler Anomaliler

Kardiyomiyopati ve İskelet Kası Hastalıkları Paneli

Amiyotrofik Lateral Skleroz Paneli ALS

Amiyotrofik Lateral Skleroz, ALS

Amiyotrofik Lateral Skleroz , ALS

Ataksi Paneli

Friedreich Ataksisi

Friedreich Ataksisi

Spinoserebellar Ataksi Tip 3 (SCA3)

Spinoserebellar Ataksileri

Spinoserebellar Ataksileri

Episodik (Aralıklı) Ataksi Tip 1,2,5,6

Charlevoix-Saguenay-Otozomal Resesif Spastik Ataksi

Ataksi Telenjiektazi

Tip 1 Okülomotor Apraksi Ataksisi

Vitamin E Eksikliği Ataksisi

X’e Bağlı Sideroblastik Anemi ve Ataksi

Kalıtsal Ataksiler

Charlevoix-Saguenay Otozomal Resesif Spastik Ataksisi

Otizm Spektrum Bozuklukları Paneli

Hedef Bölge Yakalama ve Sekanslama ile Otizm Spektrum Bozukluklarının Tespiti

Kapsamlı Genom Sekanslama ile Otizm Spektrum Bozukluklarının Tespiti

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Kapsamlı Paneli

Otozomal Dominant Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Paneli

Otozomal Resesif Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Paneli

X’e Bağlı Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Panel

Charcot-Marie-Tooth Nöropati Paneli

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

Koenzim q10 Eksikliği Paneli

Doğumsal Musküler Distrofi, CMD

Kollajen Tip 6 ile Bağlantılı Anomali Panelleri

Kollajen Tip 6 ile Bağlantılı Anomali Panelleri

Geniş Epilepsi Paneli

Epilepsi

Epilepsi Paneli

Geniş Musküler Distrofi / Miyopati Paneli

Konjenital Miyopati Paneli

Geniş Musküler Distrofi Paneli

Kalıtsal Musküler Distrofi

Doğumsal Musküler Distrofi Paneli

Kapsamlı Miyopati

Otofajik Vakuolar Miyopati

Kalıtsal Miyopati

ANO5-İlgili Distal Miyopati

Emery-Dreifuss Musküler Distrofi

Emery-Dreifuss Musküler Distrofi Paneli

Emery-Dreifuss Musküler Distrofi

Musküler Distrofi ile Epidermolizis Bülloza Simplex

CAV3-İlgili Distal Miyopati

Disferlinopati/Miyoshi Distal Miyopati

Nemaline Miyopati

Nemaline Miyopati Paneli

Nemaline Miyopati Paneli

Nemaline Miyopati 6

X’e Bağlı Sentronükleer Miyopati

Sentronükleer Miyopati

İnklüzyon Cisimciği Miyopatisi 2

İnklüzyon Cisimciği Miyopatisi

Miyofibril Miyopati

Miyofibril Miyopati

Distrofinopatiler (Becker Muskülar Distrofi, DMD-Bağlantılı Dilate Kardiyomiyopati, Duchenne Muskülar Distrofi)

Distrofinopatiler (Becker Muskülar Distrofi, DMD-Bağlantılı Dilate Kardiyomiyopati, Duchenne Muskülar Distrofi)

Distrofinopatiler Testi

ISCU Eksikliğinde Miyopati

Udd Distal Miyopati (Tibial Musküler Distrofi)