Your address will show here +12 34 56 78
OFTALMOLOJİ


Kalıtsal Göz Hastalıkları için Genetik Test

Yaygın Kalıtsal Nonsendromik Hastalıklar için Genetik Test

Yaygın Kalıtsal Sendromik Göz Hastalıkları için Genetik Test

Retina Hastalığı

Noktalı Retina Hastalıkları Paneli

X’e Bağlı Retinitis Pigmentosa

X’e Bağlı Retinitis Pigmentosa

X’e Bağlı Retinitis Pigmentosa

Retinitis Pigmentosa

Retinitis Pigmentosa Paneli

Otozomal Dominant Retinitis Pigmentosa

Otozomal Dominant Retinitis Pigmentosa

Otozomal Resesif Retinitis Pigmentosa

Otozomal Resesif Retinitis Pigmentosa

Otozomal Resesif Retinitis Pigmentosa

Retinitis Punktata Albescens

Prematürite Retinopatisi

Koroidal Distrofi, santral Areoler 2

Vitreoretinal Koroidopati

Sveinsson Koryoretinal Atrofi

Ornitinli ya da Ornitinsiz Koroid ve Retinanın Girat Atrofisi

Korpusvitreum Hastalığı

Vitreoretinopati

Vitreoretinopati Paneli

Bulbus okuli Hastalığı

Mikroftalmi

Nistagmus

Optik Atrofi

Optik Atrofi Paneli

Mitokondriyal Optik Atrofi

Otozomal Dominant Optik Atrofi

Otozomal Dominant Optik Atrofi

Korneal Distrofi

Korneal Distrofi Paneli

Korneal Distrofi

Korneal Distrofi

Retinitis Pigmentosa

Waardenburg Sendromu Tip 4A,2A,1,2D,4C,4B

X’e Bağlı Jüvenil Retinoskizisi

X’e Bağlı Retinoskizis

Retinal Distrofi Paneli

Bietti Kristal Corneo-retinal Distrofi

Bothnia Retinal Distrofi

Best Makuler Distrofi

Aniridi

Aniridi

Aniridi

Axenfeld-Rieger Paneli

Albinizm

Albinizm

Albinizm Paneli

Oküler Albinizm

Okülokutanöz Albinizm

Okülokutanöz Albinizm, Oküler Albinizm, Hermansky-Pudlak Sendromu, Chediak-Higashi Sendromu

Norrie Hastalığı

Leber Konjenital Amorozisi

Leber Konjenital Amorozisi

Leber Konjenital Amorozisi Paneli

Leber Konjenital Amorozisi

Leber Konjenital Amorozisi

Leber Konjenital Amorozisi

Leber Konjenital Amorozisi

Bardet-Biedl Sendromu

Bardet-Biedl Sendromu Paneli

Bardet-Biedl Sendromu Paneli

“Bardet-Biedl Sendromu, McKusick-Kaufman Sendromu, Borjeson-Forssman-
Lehmann Sendromu, Alstrom Sendromu, Kalıtsal Albright Osteodistrofisi”


“Bardet-Biedl Sendromu, McKusick-Kaufman Sendromu, Borjeson-Forssman-
Lehmann Sendromu, Alstrom Sendromu, Kalıtsal Albright Osteodistrofisi”


“Bardet-Biedl Sendromu, McKusick-Kaufman Sendromu, Borjeson-Forssman-
Lehmann Sendromu, Alstrom Sendromu, Kalıtsal Albright Osteodistrofisi”


“Bardet-Biedl Sendromu, McKusick-Kaufman Sendromu, Borjeson-Forssman-
Lehmann Sendromu, Alstrom Sendromu, Kalıtsal Albright Osteodistrofisi”


“Bardet-Biedl Sendromu, McKusick-Kaufman Sendromu, Borjeson-Forssman-
Lehmann Sendromu, Alstrom Sendromu, Kalıtsal Albright Osteodistrofisi”


Renk Körlüğü

Renk Körlüğü Paneli

Kırmızı-Yeşil Renk Körlüğü

Protan Renk Körlüğü

Deutan Renk Körlüğü

Tritan Renk Körlüğü

Blue cone monokromisi

Joubert Sendromu

Joubert Sendromu Paneli

Senior-Loken Sendromu

Senior-Loken Sendromu Paneli

Senior-Loken Sendromu Paneli

Yaşa Bağlı Makuler Dejenerasyon

Yaşa Bağlı Makuler Dejenerasyon

Yaşa Bağlı Makuler Dejenerasyon

Yaşa Bağlı Makuler Dejenerasyon, Tip 2,10,11,4,7,9

Makuler Distrofi

Makuler Distrofi Paneli

Vitelliform MakulerDistrofi

Vitelliform Makuler Distrofi

Stargardt Hastalığı

Stargardt Hastalığı

Stargardt Hastalığı

Retinal Koni Distrofisi

Retinal Distrofi

Retinal Dejenerasyon

Fundus Albipunktatus

Fundus Flavimaculatus

Sorsby Fundus Distrofi

Cone-rod Distrofisi

Cone-rod Distrofisi

Cone-rod Distrofisi Paneli

Cone-rod Distrofisi

Konjenital Durağan Gece Körlüğü

Konjenital Durağan Gece Körlüğü Paneli

Konjenital Durağan Gece Körlüğü

Konjenital Durağan Gece Körlüğü

Gece Körlüğü

Ekstraoküler Kasın Konjenital Fibrozisi

Leber Kalıtsal Optik Nöropatisi

Leber Kalıtsal Optik Nöropatisi

Leber Kalıtsal Optik Nöropatisi

Progresif Eksternal Oftalmopleji

Nonarterit Anterior İskemik Optik Nöropati

Duyusal Ataksi Nöropati Disartrisi ve Oftalmopleji

Nöro-Oftalmoloji Paneli

Katarakt Paneli

Konjenital Katarakt Paneli

Glokom Paneli

Kalıtsal Retinoblastoma Paneli

Mikroftalmi, Anoftalmi ve Anterior Segment Disjenezi Paneli

Mikroftalmi/ Anoftalmi Anomalileri Paneli

Stickler Syndrome Panel

Stickler Sendromu

Usher Sendromu

Usher Sendromu Paneli

Usher Sendromu

Usher Sendromu

Usher Sendromu

Usher Sendromu

CDH23-İlgili Anomaliler

Marshall Sendromu

Progresif Eksternal Oftalmopleji

Koroideremi

Duane-Radial Ray Sendromu

 

Kalıtsal Göz Hastalıkları için Genetik Test 

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 215
Gen ve Lokus: 

Rapor Tarihi: 20 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün