Your address will show here +12 34 56 78
Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS)


Metot: Chip Capture+ NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: Kromozom Anöploidi
Gen ve Lokus: DNA’ya Dayalı Preimplantasyon Genetik Tarama
Rapor Tarihi: 15 gün
Numune Türü: Blastomer, Trofektoderm

 

Genoks Testlere Geri Dönün