Your address will show here +12 34 56 78
Taşıyıcılık Testi (552 Gen)


Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 552
Gen ve Lokus: Ağır,çekinik pediyatrik ve başlangıç seviyesindeki hastalıklarla ilişkili 552 gen
Rapor Tarihi: 6-9 Hafta
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan veya Tükürük

 

Genoks Testlere Geri Dönün