Your address will show here +12 34 56 78

 

Sağırlık-Distoni-Optik Nöronopati Sendromu

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 1
Gen ve Lokus: TIMM8A

Rapor Tarihi: 25 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün