Your address will show here +12 34 56 78

 

Özefagus Kanseri İçin Bireysel Kemoterapi Genetik Testi (9 farklı türde)

Metot: Sanger+MS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 6
Gen ve Lokus: ERCC1、XRCC1、GSTP1、DPYD、MTHFR、UGT1A1

Rapor Tarihi: 10 gün
Numune Türü: Tam Kan (Streck Tüp)

 

Genoks Testlere Geri Dönün