Your address will show here +12 34 56 78

 

Mide Kanseri İçin Bireysel Kemoterapi Genetik Testi (9 farklı türde)

Metot: Sanger+MS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 9
Gen ve Lokus: EGFR、KRAS、BRAF、ERCC1、XRCC1

Rapor Tarihi: 10 gün
Numune Türü: Tam Kan (Streck Tüp)

 

Genoks Testlere Geri Dönün