Your address will show here +12 34 56 78

 

Meme Kanseri İçin Bireysel Kemoterapi Genetik Testi (7 farklı türde)

Metot: Sanger+MS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 7
Gen ve Lokus: DPYD、MTHFR、ERCC1、XRCC1、GSTP1、

Rapor Tarihi: 10 gün
Numune Türü: Tam Kan (Streck Tüp)

 

Genoks Testlere Geri Dönün