Your address will show here +12 34 56 78

 

Baş ve Boyun Kanseri İçin Bireysel Kemoterapi Genetik Testi (8 farklı türde)

Metot: Sanger+MS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 8
Gen ve Lokus: KRAS、BRAF、ERCC1、XRCC1、GSTP1

Rapor Tarihi: 10 gün
Numune Türü: Tam Kan (Streck Tüp)

 

Genoks Testlere Geri Dönün