Your address will show here +12 34 56 78

 

Campomelic Displazi

Metot: NGs
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 1
Gen ve Lokus: SOX9

Rapor Tarihi: 3 Hafta
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Kordon Kanı (Doğum esnasında alınan)

veya Tükürük (Oragene DNA OG-500 kit

 

Genoks Testlere Geri Dönün