Your address will show here +12 34 56 78

 

Farmakogenetik

Metot: Sanger
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 1
Gen ve Lokus: FSHR

Rapor Tarihi: 15 Gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün