Your address will show here +12 34 56 78

 

Diskeratoz Konjenita

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 5
Gen ve Lokus: 

Rapor Tarihi: 20 Gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün