Your address will show here +12 34 56 78

 

Ailesel Akdeniz Ateşi

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 1
Gen ve Lokus: MEFV

Rapor Tarihi: 25Gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün