Your address will show here +12 34 56 78

 

Ailesel Akdeniz Ateşi(Bilinen tek mutasyon doğrulaması)

Metot: Sanger
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 1
Gen ve Lokus: (MEFV) Ekzon 2,3,5,10

Rapor Tarihi: 4 Hafta
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün