Your address will show here +12 34 56 78

 

Ailesel Akdeniz Ateşi

Metot: Sanger+Fragman Analizi
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 1
Gen ve Lokus: MEFV

Rapor Tarihi: 10 Gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün