Your address will show here +12 34 56 78

 

X’e Bağlı Ağır Kombine İmmün Yetmezliği

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 1
Gen ve Lokus: IL2RG

Rapor Tarihi: 25 Gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün