Your address will show here +12 34 56 78

 

Alport Sendromu Paneli

Metot: NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 6
Gen ve Lokus: 

Rapor Tarihi: 21 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Tükürük (Oragene DNA OG-500 kit)

veya DNA (min. 5 μg)

 

Genoks Testlere Geri Dönün