Your address will show here +12 34 56 78
Tüm Ekzom Analizi

Genlerinize ışık tutuyoruz

•Klinik tanı için tüm ekzomun dizilenmesi •NGS tabanlı CNV analiz •Yüksek kalitede biyoinformatik analiz •Sonuçların farklı moleküler metotlarla doğrulanması •Detaylı ve anlaşılabilir klinik rapor

Tanı Konulamamış Genetik Hastalıklar

Heterojen Fenotipler

Otizm, Epilepsi, Ataksi, Bilişsel yetersizlik ...

Dünya'daki Çoçukların Nörogelişimsel Gerilik Yaşama Oranı

WES'in Nörogelişimsel Geriliğe Ek Olarak Başka Bulgu Varsa Tanı Koyma Şansı

Epilepsi Hastalarında WES ile Tanı Koyma Şansı